Activiteiten georganiseerd door vzw Amaro Kher
ACTUELE ACTIVITEITEN
Volwassenen, Gezinnen en jongeren

1. ELKE DONDERDAG van 18u30 tot 21u1

Vormende groepswerking.
Tijdens deze activiteit komen de Roma samen in een groep
waar ze hun ervaringen delen en leren van elkaar.
Amaro Kher neemt tijdens deze activiteit de rol op van
een adviserende en informerende mentor op zich.
De themas die vaak besproken worden zijn Alcohol en
drugsproblematiek, seksualiteit, opvoeding enz.
Locatie: Standaertsite 1, 9050 Ledeberg.
(grote atelier vzw De Broederij)

2. ELKE VRIJDAG van 18u30 tot 21u

Ontmoetingsmoment met de openheid en ruimte
voor gespreken en sociaal advies.
Locatie: Haspelstraat 37, 9000 Gent. 

3. ELKE ZONDAG van 14u30 tot 17u30

Culturele activiteiten zowel op vlak van kunst en
muziek als geloof beleving en vorming.
Bij deze activiteiten worden getalenteerde kinderen
betrokken, aangemoedigd en gestimuleerd tot het bespelen
van muziekinstrumenten.
Locatie: Ledebergplein 21, 9050 Ledeberg.
(vzw Parochiaal zaal 3de verdieping- zolder).

4. ELKE WOENSDAG van 21u tot 18u30

Vormende groepswerking.
Tijdens deze activiteit komen de Roma samen in een groep
waar ze hun ervaringen delen en leren van elkaar.
Amaro Kher neemt tijdens deze activiteit de rol op van
een adviserende en informerende mentor op zich.
De themas die vaak besproken worden zijn Alcohol en
drugsproblematiek, seksualiteit, opvoeding enz.
Locatie: Deken De Saegherplein 22, 8800 Roeselare)
Hoofd verantwoordelijke contact: Ernest Sugar
e-mail: ernest.sugar1970@gmail.com
GSM: 0472.540.753

ACTIVITEITEN GERICHT NAAR KINDEREN EN JONGEREN

1. ELKE ZATERDAG van 15u tot 17u

Voor jongens en meisjes. Sportactiviteiten.
Locatie: Driebeekstraat 22, 9050 Gentbrugge.
(sporthal Driebeek)

2. ELKE ZONDAG van 15u tot 17u

Ontmoetingsmoment en plaats voor kinderen en jongeren die
kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten.
Muziek, kunst, spel. Tijdens deze activiteiten worden ook gespreken
gestimuleerd. Gespreken over moeilijkheden die
jongeren ervaren op school of binnen hun gezin.
Locatie: Standaertsite 1, 9050 Ledeberg.

3. WOENSDAG IN ROESELARE van 18u tot 20u

Ontmoetingsmoment en plaats voor kinderen en
jongeren die kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten.
Muziek, kunst, spel. Tijdens deze activiteiten worden ook
gespreken gestimuleerd. Gespreken over moeilijkheden die
jongeren ervaren op school of binnen hun gezin.
Locatie: Deken, De Saegherplein 22, 8800 Roeselare.

Activiteiten ook tijdens schoolvakanties.
Vzw Amaro Kher organiseert ook activiteiten tijdens
de school vakanties. Zoals samen op camp gaan.
Alle activiteiten worden momenteel bekend gemaakt
via facebook pagina van vzw Amaro Kher
en binnenkort ook via eigen website.

De hoofdverantwoordelijke contactpersoon is: Michaela Piwinski
email: michaellasugar@gmail.com
GSM: 0470/685.168

Hoofdzetel vzw Amaro Kher:
Guldensporenpark 116/201, 9820 Merelbeke.