Stad Gent tentoonstelt
9 Roma portretten
als rol-modellen

Een inkijk in de dromen en
uitdagingen, de onzekerheden
en talenten van Roma in België.
De tentoonstelling is het resultaat
uit een praktijkgericht
wetenschappelijk  onderzoek
om een meer genuanceerde
kijk op Roma te krijgen...
Samenwerking met
vzw Amaro Kher

De Schakel heeft sinds 2019
een goede  samenwerking
opgebouwd met het vzw
Amaro Kher.
VZW Amaro Kher is een
Roma organisatie.
Ze zetten zich in om de integratie
en participatie van de Roma in
Gent en Vlaanderen
te bevorderen...
De Schakel als gastdocent
bij Odisee

De Schakel werd gevraagd
om op 22 april 2022
een gastcollege te komen geven
aan studenten verpleegkun-
digen omtrent thema’s als
diversiteit, cultuur verschillen,
en werken met
diverse culturen...
De Schakel als gastdocent op gastcollege van Hogeschool Gent

Op 15 maart 2022
heeft De Schakel in
samenwerking met
Hoge School Gent
een gastcollege gegeven
aan eerste jaar studenten
van maatschappelijk werk.
De hoofdthema was
"Ervaringsdeskundigheid"...
De Schakel binnen
de  jeugdhulp-
verlening

Op 8 februari 2022
had De Schakel een samenwerkingsoverleg
met vzw aPart.
Vzw aPart begeleidt jongeren
binnen de jeugdhulp.

Deze organisatie was op zoek
naar experten op gebied van
Roma doelgroep. Jonge
delinquenten (MOF), worden
door vzw aPart begeleid.
De Schakel in samenwerking met Internationaal Comité rond gendergelijkheid

Op 7 februari heeft De Schakel
een samenwerkingsoverleg
gehad met Internationale
comité omtrent een
internationaal project
afkomstig vanuit Italie,
gericht naar de Roma-
gemeenschap. De hoofdthema’s
zijn gendergelijkheid en
antidiscriminatie...
De Schakel neemt
de fakkel over
van vzw SEER...


Tijdens de algemene vergadering
is er beslist om de activiteiten van
vzw SEER stop te zetten.
Vzw SEER informeert u via deze
weg ook dat de expertise en
professionele steun die
jullie tot nu toe konden genieten,
nog altijd beschikbaar zal zijn
bij  De Schakel...