DE SCHAKEL  ALS VERBINDENDE FACTOR
De Schakel is een sociale organisatie die zich engageert in
de sociale en maatschappelijke verbetering én versterking van
de maatschappelijk kwetsbare mensen, zoals mensen in armoede
ongeacht hun afkomst,  minderheidsgroepen zoals Roma en
vluchtelingen.

Door een kracht- en herstelgerichte benadering wilt De Schakel
steun bieden aan de meest kwetsbare doelgroepen in de maatschappij.

Dankzij een opgebouwde jarenlange expertise, kennis, ervaring en
eigen specifieke methodieken zoals ‘het tandwiel’, biedt De Schakel
vormingen, workshops, supervisie, intervisie en individuele
coaching en begeleiding op maat van de doelgroep,
de betrokken diensten en het beleid.

De Schakel focust op- en heeft aandacht voor de eigen krachten,
gezonde zelfwaarde en zelfbeeld waarin de culturele en
omgevingsfactoren gerespecteerd worden.

De Schakel biedt deze ondersteunende diensten aan wanneer zich
in de begeleiding en dienstverlening knelpunten voordoen
gekenmerkt door multiproblematiek, generatiearmoede
als gevolg van kansarmoede, uitsluiting en discriminatie.

De Schakel richt zich tot verschillende sectoren, o.a.: zorg, welzijn,
onderwijs, gezondheid, integratie,  jeugdhulp, justitie en arbeid.
De troeven van de schakel zijn verbindend werken en stimuleren van
eigen veerkracht, groei en zelfontplooiing alsook sensibiliseren van
een breder maatschappelijk veld waarin De Schakel streeft naar
welzijn en menswaardig bestaan van de maatschappelijk
kwetsbare doelgroepen.
Ontdek Janetta's
eerste boek,
DE TANDWIEL
METHODIEK
© De Schakel, Freelance Coach, Kuiperskaai 2C, 9000 Gent, BELGIË - Tel: 0478/323/860