BESTEL ONS BOEK
"DE TANDWIELMETHODIEK"
'Aan de slag met de Roma...'
De tandwielmethodiek is voortgevloeid uit jarenlange
praktijkervaring, eigen studie, analyse en
opgebouwde expertise en know how
op het vlak van armoede en sociale uitsluiting.

De methodiek richt zich op specifieke kwetsbaarheden en
de maatschappelijke positie van de etnische Roma-
minderheid. In elk boekdeel worden aan de lezer inzichten verschaft in de moeilijkheden die Roma dagelijks ervaren en die vaak onbekend blijven voor de omgeving.

De analyses die in boekdeel twee aan bod komen,
nemen de lezer mee doorheen de leefwereld van binnenuit
en verschaffen zo het inzicht in de gekwetste identiteit
van Roma. Daardoor wordt de sluier van de vaak onzichtbare leefwereld van Roma gelicht.

Het boek blijft vervolgens niet stilstaan en doet een poging
om met de unieke methodiek, Het tandwiel,
enige handvatten te verschaffen aan iedereen die
de Romagemeenschap wil begrijpen en helpen.

De methodiek vertrekt vanuit een herstel- en krachtgerichte visie, met ruimte voor de verhalende mens en zijn ervaring.

"De mens is immers niet het probleem,
maar het probleem is het probleem."

Onder dit krachtige motto en gewapend met een narratieve
en contextuele mensvisie hoopt dit boek de lezer een inkijk
te geven in een wereld waarvan men anders enkel
de armoedige veruitwendiging ziet.
© De Schakel, Freelance Coach, Kuiperskaai 2C, 9000 Gent, BELGI╦ - Tel: 0478/323/860