DE SAMENWERKING TUSSEN 
DE SCHAKEL EN VZW AMARO KHER
DE SAMENWERKING TUSSEN DE SCHAKEL EN VZW AMARO KHER
Saturday, March 26, 2022


De Schakel heeft sinds 2019 een goede samenwerking opgebouwd met het vzw Amaro Kher.

Vzw Amaro Kher wordt vanuit De Schakel inhoudelijk ondersteund en als netwerkpartner verzorgt De Schakel contacten met belangrijke actoren op het professioneel veld binnen de hulpverlening en sociale sector.
De Schakel omarmt het Roma vzw Amaro Kher als een belangrijke partner die door Roma geleid wordt voor Roma gemeenschap. Hun bekendheid is nog steeds schaars onder het professionele veldwerk. Daarom neemt De Schakel de rol op zich om Amaro Kher meer bekend te maken bij professionelen die werken met Roma gemeenschappen zowel volwassenen als kinderen. Hieronder zetten we aantal beknopte informatie over het vzw Amaro Kher, hun korte voorstelling en hun activiteiten.

VZW Amaro Kher (Ons Thuis) is een Roma organisatie. Ze zetten zich in om de integratie en participatie van de Roma in Gent en Vlaanderen te bevorderen.
Wat ze doen is, informatie spreiden en doorgeven over Roma cultuur en activiteiten organiseren die kansen tot integratie vergroten. De organisatie richt zich tot twee groepen.
Enerzijds tot kinderen en jongeren. Waar men voornamelijk werkt rond hun welzijn en sociaal welbevinden. Anderzijds richt de organisatie zich ook tot volwassenen en gezinnen vanuit de rol van mentorschip. Dit doen ze door sociaal advies door te geven en hulp die men nodig hebt op vlak van sociaal welzijn. Dit door gespreken en vormingen op maat van de doelgroep.
Alle activiteiten, ontmoetingsmomenten en vormingen zijn bedoeld om te ontspannen en zich laten inspireren. Roma gemeenschap komt samen en leert van elkaars ervaringen.
Tijdens deze activiteiten bouwt vzw Amaro Kher aan vertrouwen en verzorgt vervolgens momenten tot persoonlijke gespreken waar mensen hun vraag en noden bekend maken. Vaak gaat het over hun thuis situatie en moeilijkheden die ze ervaren binnen hun sociaal netwerk en binnen de hulpverlening. Vzw Roma Kher is ontstaan door de Roma en is gericht op de Roma gemeenschap. Ze zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de Roma gemeenschap en bieden steun op eerste lijn niveau.

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten die vzw Amaro Ker organiseert

DE SCHAKEL ALS GASTDOCENT OP GASTCOLLEGE VAN HOGESCHOOL GENT
DE SCHAKEL ALS GASTDOCENT OP GASTCOLLEGE VAN HOGESCHOOL GENT
Saturday, March 26, 2022


Op 15 maart 2022 heeft De Schakel in samenwerking met Hoge School Gent een gastcollege gegeven aan eerste jaar studenten van maatschappelijk werk. De hoofdthema was "Ervaringsdeskundigheid"

Vanuit De Schakel bracht Janette Danyiova als een ervaren ervaringsdeskundige op professioneel vlak een uiteenzetting over de methodiek, positie en de praktijk van ervaringsdeskundigen aan de studenten.
De meerwaarde alsook de valkuilen werden aan het licht gebracht en besproken met de studenten.
Het promoten van tandemwerking met ervaringsdeskundigen in de toekomst werd benadrukt.
De vragen van studenten waren even boeiend als de uiteenzetting. De betrokkenheid van studenten was bewonderenswaardig. Weer een reden om dit soort gastcolleges bij hoge school studenten te promoten.
De Schakel staat immer ter beschikking om als gastdocent gastcolleges te verzorgen aan de studenten.
Geïnteresseerd om aan je school dit soort gastcollege te organiseren?
Neem gerust contact op met Janette Danyiova bij De Schakel
via email of telefonisch.
email: janettadanyi@hotmail.com GSM : 0478/323.860

Klik hier om foto's te bekijken

DE SCHAKEL BINNEN DE JEUGDHULPVERLENING **samenwerking met vzw aPart**
DE SCHAKEL BINNEN DE JEUGDHULPVERLENING **samenwerking met vzw aPart**
Saturday, March 26, 2022


Op 8 februari 2022 had De Schakel een samenwerkingsoverleg met vzw aPart.
Vzw aPart begeleidt jongeren binnen de jeugdhulp.

Deze organisatie was op zoek naar experten op gebied van Roma doelgroep. Jonge delinquenten (MOF), worden door vzw aPart begeleid. De begeleiding verloopt niet altijd zoals men wenst, maar er worden zeer sterke en bewonderende trajecten met Roma jongeren afgelegd. De Schakel werd gevraagd om in de toekomst zeker de begeleiders extra te ondersteunen. Dit door supervisie, intervisie en vormingen.

De Schakel ging onmiddelijk akkoord en werden er contacten uitgewisseld. De Schakel stelt zich op dit gebied altijd beschikbaar en stelt hun expertise ten dienste aan alle diensten en sectoren die met de Roma doelgroep werken maar ook andere gemeenschappen zoals mensen in armoede ongeacht hun afkomst en origine, én vluchtelingen.
Janette Danyiova heeft een jarenlange professionele ervaring binnen jeugdhulp en stelt haar expertise graag ten dienste.

DE SCHAKEL ALS GASTDOCENT BIJ ODISEE
DE SCHAKEL ALS GASTDOCENT BIJ ODISEE
Saturday, March 26, 2022


Op 18 maart had De Schakel een telefonisch samenwerkingsoverleg met docente studenten verpleegkundigen bij de hogeschool Odisee te Brussel.

De Schakel werd gevraagd om op 22 april 2022 een gastcollege te komen geven aan studenten verpleegkundigen omtrent thema’s als diversiteit, cultuur verschillen, en werken met diverse culturen.

Er is afgesproken geweest om studenten meer bewust te maken van die diverse verschillen alsook studenten hun eigen bagages kritisch leren te bevragen en perspectief te verbreden.
In onze volgende nieuwsbrief kunt u het vervolg volgen en lezen.

DE SCHAKEL IN SAMENWERKING MET INTERNATIONAAL COMITÉ ROND GENDERGELIJKHEID
DE SCHAKEL IN SAMENWERKING MET INTERNATIONAAL COMITÉ ROND GENDERGELIJKHEID
Saturday, March 26, 2022


Op 7 februari heeft De Schakel een samenwerkingsoverleg gehad met Internationale comité omtrent een internationaal project afkomstig vanuit Italie, gericht naar de Roma gemeenschap.
De hoofdthema’s zijn gendergelijkheid en antidiscriminatie. Binnen dit project zouden er door De Schakel vormingen georganiseerd worden zowel voor de Roma jongeren alsook voor de praktijkwerkers. De thema’s zouden dezelfde zijn maar wel vanuit een andere invalshoek natuurlijk.

De doelstellingen zijn:
1) Roma jongeren zowel meisjes als jongens mondiger te maken en dit door hen op cognitief vlak sterker te maken en door hen bij hun emancipatie te ondersteunen en hun bewustzijn over genderverhoudingen te ondersteunen. Onder deze thema’s vallen ook:
2) Vrouwen emancipatie bevorderen en kinderen en jongvolwassenen helpen zich bewust worden van de preventie van gender gerelateerd geweld.
3) Het ondersteunen en bevorderen van de betrokkenheid bij deze thema’s, ook mannen en jongens als bondgenoten.
Daarnaast voor de praktijkwerkers zal De Schakel aantal vormingen organiseren waarbij de maatschappelijk werkers, begeleiders en hulpverleners die werken met Roma doelgroep, ondersteund worden in hun werking om te werken rond deze thema’s.

Daarbij zal De Schakel ook samen met de praktijkwerkers rond een interventiemodel werken die mogelijks in de praktijk zou moeten aangepast worden in vergelijkbare contexten waar sprake is van gendergelijkheid en antidiscriminatie.
Aldus zal De Schakel enerzijds binnen dit project een outreachende rol opnemen naar de Roma gemeenschap om door middel van educatieve mobiele unit te werken rond deze thema’s.
Jonge Roma worden gevormd op gebied van gendergelijkheid.
Dit met de doel om ook onder jongeren verandering en emancipatie te bevorderen. Anderzijds, worden ook praktijkwerkers gevormd en ondersteund rond gendergelijkheidskwesties en over hoe deze principes in actie/praktijk kunnen worden omgezet.
Dit project zal uiteindelijk resulteren in het communiceren en verspreiden van soort tegenverhaal afkomstig van Roma jongeren die zeker vanuit De Schakel gepromoot wordt om gender gerelateerd geweld te voorkomen. Daarvoor zal De Schakel ook creatieve skills gebruiken om een verspreidingscampagne te voeren

DE SCHAKEL NEEMT DE FAKKEL OVER VAN VZW SEER...
DE SCHAKEL NEEMT DE FAKKEL OVER VAN VZW SEER...
Saturday, March 26, 2022


Tijdens de algemene vergadering van 25 januari 2022 waarop het voltallige Raad van Bestuur aanwezig was, is er beslist om de activiteiten van vzw SEER stop te zetten.
Hoofdzakelijk werden er activiteiten opgezet door Janette Danyiova vanuit De Schakel.
Haar bijdrage vanuit De Schakel aan vzw SEER bestond uit vormingen, supervisie, intervisie en advies.
Deze relevante activiteiten zullen vanuit De Schakel ook verder gezet worden door Janette Danyiova, haar eigen praktijk die open staat en is gericht aan een breder doelpubliek, met name mensen in armoede ongeacht hun afkomst, Roma en vluchtelingen.

Bij deze is vzw SEER u dankbaar voor jullie samenwerking en jullie bijdrage aan het verbeteren van de situatie van Roma. Via jullie praktijk zetten jullie een steen neer tot een betere toekomst voor de Roma gemeenschappen.
Vzw SEER informeert u via deze weg ook dat de expertise en professionele steun die jullie tot nu toe konden genieten, nog altijd beschikbaar zal zijn bij De Schakel.
Zie voor elk geval de website van De Schakel en haar aanbod. We wensen jullie een hele fijne samenwerking in de toekomst met De Schakel.<Ga naar nieuws 2019

STAD GENT TENTOONSTELT 9 ROMA PORTRETTEN ALS ROL-MODELLEN
STAD GENT TENTOONSTELT 9 ROMA PORTRETTEN ALS ROL-MODELLEN
Saturday, March 26, 2022


Een inkijk in de dromen en uitdagingen, de onzekerheden en talenten van Roma in België.
Van 25 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 kunnen de geïnteresseerden de tentoonstelling bezoeken in het Balenmagazijn tijdens de openingsuren van sociaal restaurant.
Deze tentoonstelling toont 9 Roma in België die als rolmodellen aanzien worden. De tentoonstelling is het resultaat uit een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om een meer genuanceerde kijk op Roma te krijgen.
Reflecties Roma in België doorprikken de hardnekkige clichés over Roma in ons land.

Onder deze 9 Roma portretten staat ook Janette Danyiova met haar inkijk in haar dromen en uitdagingen. Deze 9 bijzondere portretten vertellen met trots dat ze Roma zijn. Wie graag nog snel bezoekje brengt aan de tentoonstelling kan van maandag tot vrijdag vanaf 11u30 tot 14u de tentoonstelling bezoeken in Balenmagazijn (site U-connect) Getouwstraat 10, 9000 Gent.

Klik hier om de foto’s van de tentoonstelling te bekijken.

VORMING   |   WORKSHOPS   |   COACHING & BEGELEIDING   |   INTERVISIE   |   SUPERVISIE   |   LEZING
ACTUALITEIT .
Nieuwsbrief Maart 2022
© De Schakel, Freelance Coach, Kuiperskaai 2C, 9000 Gent, BELGIË - Tel: 0478/323/860