AANBOD
Aanbod 1
Bij de vormingen streeft De Schakel
naar de overdracht van kennis en vaardigheden.

Daarbij wordt stilgestaan bij de houding
en de luistervaardigheden van de ondersteuner.

Vanuit een herstel- en krachtgerichte visie worden er methoden aangereikt
om te werken met levensverhalen met een bijzondere aandacht
voor de rugzak en de krachten van de hulpvragende

Methoden om levensverhalen aan bod te laten komen,
worden tijdens deze vormingen aangereikt.
Deze methoden ondersteunen het herstel- en krachtgerichte proces.

De praktijkwerkers worden tijdens de vormingen ondersteunt in
het zich eigen maken van methoden die de verhalende hulpvrager
ondersteunen in zijn proces naar het herschrijven, reconstrueren
en transformeren van zijn levensverhaal
naar met voor de betrokkene nieuwe betekenissen.
De Schakel organiseert workshops op vraag van de diensten.

De armoede gerelateerde thema’s met aandacht voor de vijf essentiële
armoede-kloven: Structurele en participatiekloof, Kenniskloof, Gevoelskloof, Vaardigheidskloof, Krachtenkloof, komen in het bijzonder aan bod.

De workshops brengen praktijk en theorie dicht bij de praktijkwerkers.
Daarvoor maakt de schakel gebruik van interactief materiaal
zoals videofragmenten, rollenspellen en
oefeningen met betrekking tot de praktijk.

De Schakel streeft ook naar de afstemming met thema’s
die sectoren zelf aanbrengen
en thema’s die de doelgroep aangeeft.

Door dit streven biedt de workshop ook een platform aan
waar de inbreng en de stem van zowel de praktijkwerkers
als de doelgroep afwisselend en gelijkwaardig geïntegreerd worden.
De Schakel biedt ook intervisie en supervisie aan de praktijkwerkers.

Deze hebben betrekking op de rechtstreekse praktijk.

De praktijkwerkers kunnen individuele casussen inbrengen die vervolgens
geëxploreerd worden.

De inter- en supervisie heeft tot doel stil te staan bij de ervaringen
die als knelpunt ervaart worden.

Moeilijkheden die tijdens werkzaamheden ervaart worden
komen ook aan bod en wordt er samen gezocht naar
de beste oplossingen en toepassing van ondersteunende methoden.

Hierin neemt De Schakel een coachende en adviserende positie in.
De Schakel organiseert lezingen met betrekking tot thema's over
armoede en sociale uitsluiting.

Daarnaast geeft schakel ook lezingen over themas als racisme,
discriminatie en generatiearmoede met betrekking tot mensen met
migratie achtergrond.

Lezingen worden door De Schakel georganiseerd en aangeboden aan diensten,
alsook worden deze verzorgt op vraag van de diensten zelf.
© De Schakel, Freelance Coach, Kuiperskaai 2C, 9000 Gent, BELGIË - Tel: 0478/323/860